Τα νέα του I Like Stars

Τα νέα του I Like Stars (3)

Τα νέα του I Like Stars

Ενδιαφέροντα

Ο Αθλητισμός είναι η συστηματική σωματική καλλιέργεια και δράση με συγκεκριμένο τρόπο, Παράλληλα ο Αθλητισμός είναι ένας κοινωνικός θεσμός ο οποίος αντικατοπτρίζει τη δεδομένη κοινωνία και τον πολιτισμό της. Ωστόσο σημαντική είναι η διάσταση του αθλητισμού με το πέρασμα του χρόνου. 

Η έννοια του Αθλητισμού δεν συνδέεται απαραίτητα με την εργασία, όπως αυτή δηλώνεται υπό την στενή έννοια του όρου.